שערי האנרגיה המתפתחים ~ 2012

במקבץ סרטונים זה בחרתי לבאר את משמעות כל הנושא של עניין
השערים המתפתחים ולהסביר על ההתפתחות האנרגטית של התודעה,
אשר מתאפשרת לנו במהלך ההתחברות לשערי הזמן שעומדים להתממש,
מהיום ועד ל – 21/12/2012
בברכה ~ אוריון

חלק ראשון

חלק שני

חלק שלישי

בברכה ואור,
אוריון ~ מעגל האור

Comments are closed.