המסר של מעגל כנס האור בלבן ~ 2013

13:5:13 

אם נבוא בהודיה ואהבה ללימוד אהבה ללא תנאי,

אז נכבד ונוקיר תודה לידיעת ה"ביחד"…

ותתפתח ראית הריפוי ממקום של שמחה וחיבוק…

הדיבור יהיה ממקום של צמיחה והשירות יברא חיים ואור.

נכיל אהבה נאורה והנתינה תהיה עם תודה.

אז נאיר את ההצלחה באהבה אל המרכז שבנו.

נהיה בהודיה והבנה אל המקום של למידת קרן השפע,

נכבד בעוצמה את ידיעת ניצחון ראיית ההארה ~

נשמח באחדות והדיבור יהווה ריפוי של שירות ללא הפרדה.

נחייה בסקרנות ואהבה ואור ~

הנתינה תהיה ממקום של תבונה ונתבונן באור

  אל הרגש בלבנו ~

~ באהבה רבה ~

אוריון ~ מעגל האור

About אוריון כהן

אוריון ~ מעגל האור
This entry was posted in בלוג מסרים אוריון, מעגל האור. Bookmark the permalink.

Comments are closed.